Stowarzyszenie Rozwoju Doliny Dolnej Narwi
O StowarzyszeniuKontakt i ciekawe strony
O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Rozwoju Doliny Dolnej Narwi zostało założone przez osoby chcące zmieniać najbliższe otoczenie na bardziej przyjazne człowiekowi. Chcemy działać z każdym, komu nasze cele są bliskie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 28.11.2008 roku pod numerem 0000318706 i od tego momentu rozpoczęło swoją działalność. Jesteśmy organizacją poza rządową, chcącą wspierać i uaktywniać wszelkie działania mające na celu rozwój społeczeństwa.
Nasze cele to:
1.     Integracja i aktywizacja środowisk regionalnych, gminnych, wiejskich  i małych społeczności
  
2.     Podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej na rzecz ochrony środowiska naturalnego, walorów przyrodniczych i ochrony zdrowia
 
3.     Współdziałanie z miejscowymi władzami i liderami przy realizacji przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu życia społeczeństwa
 
4.     Współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi budową społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego
 
5.     Praca na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji oraz podnoszenia walorów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem programu Natura 2000
 
6.     Propagowanie i promowanie miejscowej historii, kultury i sztuki  oraz działanie na rzecz ochrony i odbudowy jej
 
7.     Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu znoszenie granic   między- kulturowych
 
8.     Podnoszenie świadomości społeczeństwa na potrzeby dalszego rozwoju w ramach UE oraz współpraca z innymi w procesie integracji europejskiej
 
9.     Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, włączając  w to działania na rzecz zwalczania dyskryminacji płci, wieku  i pochodzenia
 
10.Zakładanie inkubatorów przedsiębiorczości oraz aktywizowanie animatorów i wspieranie wszelkich przejawów przedsiębiorczości
 
11.Podejmowanie i upowszechnianie wszelkich działań mających na celu podnoszenie edukacji i wiedzy na każdym poziomie
 
12.Promowanie i wzmacnianie znaczenia człowieka w kontaktach z różnymi organizacjami oraz pobudzanie aktywności społecznej jednostki
 
13.Wspieranie i realizowanie w formach zorganizowanych ustawicznej edukacji oraz rozwoju kultury fizycznej  

   
Zapraszamy wszystkich chętnych do nawiązania współpracy, którym nasze cele są bliskie.

Serdecznie polecamy Państwu odpoczynek w nowo otwartym pensjonacie "Tęczowa Dolina" prowadzonym w ramach usług agroturystycznych. Zakwaterowanie w samodzielnych pokojach z łazienką i sypialnią na antresoli. Pokoje są czteroosobowe.                                                                                          W koło sosnowe lasy pełne grzybów, jagód i borówek.